kategorieback

   logolo

sklizen

logoperard

blanko

předseťový kypřič PENTERRA
stacionární překládací vozy PERARD
Na objemné hmoty
Na sypké hmoty
překládací vozy PERARD
stroje pro meziřádkovou kultivaci
Pouze mechanicky plečkovat
Plečkovat a zároveň přihnojovat
Pevnými hnojivy
FERTILOC+
FERTIMAX
Kapalnými hnojivy
naváděcí systémy pro plečky

TRANS 8PERARD Trans-eXpress 1000

  • Průlomový stroj pro ekonomickou dopravu
  • Velmi vysoký výkon
  • Skutečná efektivita Vaší dopravy

Zcela průlomovým strojem ve výrobním sortimentu a horkou novinkou roku 2015 je tento revoluční překládací vůz, jenž otevírá zcela nový trh segmentu zemědělské techniky, která ode dneška nese název: stacionární překládací vozy.


Rodinný výrobce zemědělské techniky firma PERARD je nejprogresivnějším výrobcem v oblasti překládacích vozů. Příchodem stacionárního překládacího vozu Trans-eXpress 1000 potvrzuje svou odbornost a staví na dlouholetých zkušenostech z oblasti překládání materiálu.

Proč stacionární překládací vůz?
TRANS 14Stacionární překládací vůz Trans-eXpress 1000 byl vyvinut za účelem rychlého a efektivního naložení kamionových souprav přímo z pole. Na českém trhu bude hrát tento revoluční stroj roli hlavně při překládání kukuřičné siláže, vzhledem k velkému množství BPS v ČR. Spolu s nimi se zvětšuje plocha pěstované kukuřice a dalších plodin určených pro potřeby BPS. Velké množství BPS, obrovské rozlohy pěstovaných plodin a potřeba svážet velké objemy hmot s sebou nesou stále se zvyšující přepravní vzdálenosti mezi polem a BPS.

Toto je ideální prostor pro stacionární překládací vůz Trans-eXpress 1000. Pojďme si ukázat, jak probíhá nasazení tohoto stacionárního překladače v praxi:

  • Traktor s překladačem Trans-eXpress 1000 přijede na kraj pole, během 5-ti minut rozloží stroj do pracovní polohy (zvednutí překládacího pásu, rozložení stabilizačních podpěr, otevření bočních krytů zásobníku)
  • Obsluha nasadí kloubovou hřídel. Kamiony se postaví na kraj silnice, kam jej Trans-eXpress 1000 naplní
  • Následně přijíždí traktorové soupravy s návěsy a vysypávají materiál do zásobníku stacionárního překládacího vozu Trans-eXpress 1000
  • Trans-eXpress 1000 překládá materiál s výkonem 20 m3/min do kamionových souprav stojících na silnici


TRANS 1Z výše uvedeného vidíte, že použití takového stroje je absolutně jednoduché. Díky této logistice odvozu materiálu je možné sestavit skutečně efektivní linku, kterou tvoří pouze nutný počet traktorů s návěsy tak, aby se řezačka nezastavila a plnění stacionárního překládacího vozu probíhalo plynule. Následně si zvolíte počet kamionových souprav tak, aby i odvoz byl plynulý a kamiony stíhaly odvážet na potřebnou přepravní vzdálenost.


„PERARD Trans-eXpress 1000 není pouze jednoúčelový stroj určený pro siláž a senáž. Tento stacionární překládací vůz byl v průběhu vývoje testován při překládání nejrůznějších materiálů. Jednalo se například o dřevní štěpku, brambory, kukuřičné palice, cukrovou řepu, zeleninu atp. Všechny tyto materiály dokázal Trans-eXpress 1000 přeložit rychle a naprosto spolehlivě. Nejvyšší výkon byl naměřen při překládání dřevní štěpky, kterou Trans-eXpress 1000 přeložil s úctyhodným výkonem 25 m3/min!“


Nyní se pojďme společně podívat na provedení a konstrukci celého stacionárního překládacího vozu PERARD Trans-eXpress 1000.

TRANS 5Konstrukce Trans-eXpress 1000
Základ stroje tvoří robustní nosný rám, který obepíná celý stroj. V přední části se nachází hydraulický agregát, jenž zajišťuje vlastní pohon celého překladače. Tento hydraulický agregát tvoří nádrž oleje, chladič s ventilátorem, čerpadla a potenciometry k regulaci pohonu. Celý tento agregát je poháněn od PTO traktoru a stačí nám výkon pouze 80 koní na vývodovém hřídeli.

Za touto pohonnou jednotkou se nachází příjmový zásobník se základním objemem 3.300 litrů. Za použití nástavek se objem zvýší až na 6.300 litrů. Na dně tohoto zásobníku najdeme podávací pás, který vysypaný materiál ihned dopravuje k výsypnému pásu. Pro plynulou regulaci toku materiálu je vůz vybaven rozdružovacím rotorem, který má za úkol rozmělnit velké homogenní kusy materiálu vysypané z návěsu. Jeho použití je zvláště dobré při siláži, senáži a dalších vlhčích materiálů. Pak je dávkování plynulejší a rovnoměrnější bez rizika ucpávání.
trans21
Příjmový zásobník je po krajích vybaven gumovými silentbloky, které zabraňují nárazu a odření od couvajícího návěsu.
Zajímavost: jakmile návěs zajede k zásobníku, díky gumovým okrajům je celý návěs schovaný a nemůže se tak stát, že by vysypávaný materiál „utíkal“ z boku otevřené korby.

TRANS 15

Teď k samotnému výsypnému pásu. Ten je široký rovný 1 m. Na povrchu má příčné lamely pro zamezení přepadávání např. brambor nebo cukrové řepy. Na konci tohoto pásu se nachází nastavitelná výsypná koncovka pro lepší nasměrování vysypávaného materiálu do odvozného prostředku.


TRANS 6Pro obsluhu stacionárního překladače Trans-eXpress 1000 je potřeba pouze jeden člověk, který potenciometry na překladači reguluje vysýpání a stará se o plynulý chod překládání materiálu.


TRANS 11

 


Velmi zajímavé jsou kompaktní rozměry samotného stroje -šířka 2,4 m a výška 2,55 m. Transportní podvozek umístěný v zadní části, je vybaven vzduchovými brzdami a pneumatiky o rozměru 340/50x16. Při přestavění do anebo z transportní polohy je tažná oj vybavena hydraulickým válcem, který zajišťuje rovnoměrné přizvednutí spolu se zadní nápravou.

Ekonomika pořízení Trans-eXpress 1000
Stacionární překládací vůz PERARD Trans-eXpress 1000 najde uplatnění především v pracích při spojení traktorové a kamionové dopravy. Jeho ekonomický přínos je znatelný zvláště při přepravě materiálu na dlouhé vzdálenosti, kdy svým vysokým překládacím výkonem a jedinečným konstrukčním provedením dokáže velmi rychle a efektivně naplnit odvozné prostředky a ušetřit tak náklady spojené s provozem málo výkonných a nákladných traktorových souprav.
Důležitým přínosem je též možnost překládání materiálů do velkých vzdáleností, tzn. z pole přes příkop do kamionů stojících na silnici. Díky tomu šetříme půdu od zbytečného utužení, zabraňujeme neproduktivním časům, které představuje najíždění a pohyb kamionových souprav v poli, tím je také ušetřena nafta a podstatně zvýšena produktivity celé linky!


Video na YouTube

TRANS 7 TRANS 13 TRANS 2
TRANS 4 TRANS 3 TRANS 12 TRANS 10

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.